Корзина
401 отзыв
+380984233628
УкраинаКиев
Корзина
ВД Чумацький Шлях
Словацкий для иностранцев

Словацкий для иностранцев

  • Нет в наличии

280 грн.

Словацкий для иностранцев
Словацкий для иностранцевНет в наличии
280 грн.
+380984233628
Станіслав
+380984233628
Станіслав
возврат товара в течение 14 дней по договоренности

Словацкий для иностранцев / Slovenčina Pre Cudzincov

 

Учебное пособие "Словацкий для иностранцев" в первую очередь предназначено для иностранных студентов, а также других заинтересованных в изучении словацкого языка.


Целью данного пособия есть предоставление учащимся необходимого материала, объясняющего грамматические, лексические, синтаксические и фонетические явления словацкого языка. Учебный материал дается постепенно и порционно. Каждый урок снабжен иллюстрациями. Для закрепления пройденного материала, а именно разговорной речи, даются устные упражнения в диалогах.


Учебное пособие "Словацкий для иностранцев" состоит из 15 уроков, каждый из которых посвящен отдельной тематике и включает тексты, диалоги, монологи, описание, и т.д.  Для пояснения текстов и грамматики применяються визуальные изображения.


Учебник "Словацкий для иностранцев" содержит основы граматики, пояснения образования слов, пунктуации и т.д., что позволит заложить основу для дальнейшего освоения словацкого языка и работы с ним.


Концепция учебника позволяет его широкое применение, в случае необходимости самостоятельной работы с материалом.

 

Slovenčina Pre Cudzincov

 

Učebnica Slovenčina pre cudzincov je určená predo­všetkým zahraničným študentom, ale aj iným záujem­com o slovenský jazyk.

 

Je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syn­taktické i fonetické javy boli zrozumiteľné i nefilológovi, ktorému je predovšetkým adresovaná. Učivo sa podá­va v malých krokoch, bohato ilustrujúcich daný jav. Na­cvičujú či automatizujú sa v osobitných orálnych cviče­niach, ktoré vychádzajú z hovorového jazyka a tvoria malé dialógy. Prehľadné tabuľky zhŕňajú nové učivo a samostatné úseky, stručne upozorňujú na výnimky alebo odlišné použitie preberaného javu. Poradie pre­berania nevychádza zo slovenskej normatívnej grama­tiky, ale prihliada najmä na frekventovanosť a zložitosť nového javu.

 

Textová časť je rozvrhnutá do 15 lekcií, z ktorých každá sa venuje jednému tematickému okruhu. Tomu zodpovedá slovná zásoba i forma jednotlivých textov -dialóg, monológ, opis atď. Texty sa nepridržiavajú len tých javov, ktoré sa už preberali, ale mnohé frekvento­vané javy sú anticipované s upozornením na to, že sa preberú neskôr. Na pochopenie textov i gramatiky slú­žia obrázky.

 

Učebnica obsahuje základné gramatické učivo (skloňovanie, časovanie, stupňovanie, náznakovo sa zaoberá aj tvorením slov, slovosledom atd'.), ktoré má umožniť dobrú úroveň orientácie v slovenskom pro­stredí a má súčasne tvoriť základ na ďalšiu prácu s ja­zykom.

 

Pre školské použitie slúžia doplnkové materiály (dia­pozitívy, nahrávky textov a cvičení, pracovné zošity a i.). Koncepcia učebnice umožňuje jej široké použitie v prípade potreby aj pre samoukov, aj keď nie je tejto forme práce špeciálne určená.

Информация для заказа
  • Цена: 280 грн.