735 відгуків
+380 (98) 423-36-28
Київ, Україна
ВД Чумацький Шлях

Візуальний словник. 5 європейських мов

  • В наявності
  • Код: "Перун

750 

Візуальний словник. 5 європейських мов
Візуальний словник. 5 європейських мовВ наявності
750 
+380 (98) 423-36-28
Станіслав
+380 (98) 423-36-28
Станіслав

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Візуальний словник. П'ять європейських мов

 

"Візуальний словник. П'ять європейських мов" охоплює весь перелік предметів, процесів та явищ що оточують людину, яка сама є невід'ємною частиною нашої техногенної ери і яка знає та користується величезною кількістю спеціальних слів-термінів у широкому спектрі їх застосування. Створений для широкого загалу читачів, "Візуальний словник. П'ять європейських мов" відповідає потребам тих. кому потрібна точна правильна термінологія, яка б відповідала широкому спектру власних або професійних потреб: знаходження невідомого терміну, перевірка значення слова, його популяризація, додаткове вивчення матеріалу. Вимоги сучасного користувача призвели до такого підбору змісту Словника, який мав на меті охопити в одному томі технічну термінологію, необхідну для відображення сучасного світу в усіх сферах, що формують наш повсякденний життєвий досвід.

 

СТРУКТУРА СЛОВНИКА

 

Словник поділяється на три частини:

 

●   Вступні сторінки та список тем.

●   Текстове тіло словника, тобто детальна ілюстративна розробка кожної теми.

●   Додаток.

 

Інформація подається у порядку, що просувається від загальної абстрагованої до більш конкрєтноїдеталізованої: тема - підтема -колонтитул - підтитул (посторінкове повторення колонтитула) -ілюстрація (візуальне зображення предмета, процеса, явища) -термін.

 

Обсяг Словника поділений на 17 тем, від Астрономії до Спорту. Складні теми додатково поділені на підтеми. Наприклад: тема Земля поділяється на Географію, Геологію, Метеорологію та Довкілля. Колонтитул має декілька функцій: подати назву ілюстрації уніфіко­ваного об'єкта, складові частини якого визначаються (наприклад: льодовик, вікно); згрупувати під одним визначенням ті ілюстрації, що належать до однієї концептуальної сфери, але представляють різні елементи, кожен з яких із своїм власним найменуванням та терміно­логією (наприклад: конфігурація континентів, домогосподарство) Інколи основні представники предметів одного класу об'єднані під одним підтитулом, кожний зі своєю назвою, але без детального термінологічного аналізу (наприклад під космічними станціями взірці космічних зондів, апаратів)

Ілюстрація реалістично і точно відображує об'єкт, процес або явище та найбільш значні деталі, з яких вони складаються. Вона служить візуальним відповідником кожного представленого терміну, слова.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ

 

Кожне слово у Візуальному словнику було ретельно відібрано у відповідності з науковим підтвердженням високого професійного рівня, Трапляються випадки, коли для назви одного предмету користуються різними термінами. В такому випадку вибирається слово, яким найчастіше послуговуються найбільш авторитетні автори. В Додатку перелічено усі слова, використані у Словнику, в алфавітному порядку.

 

КОРИСТУВАННЯ СЛОВНИКОМ

 

Потрібне слово та його візуальний образ можна відшукати різними шляхами:

 

●   через перелік тем на обкладинці книги і в кінці вступних сторінок;

●   через Додаток користувачі Словника можуть знайти слово та його візуальний відповідник, або перевірити точність ілюстрацій, яка його відображує;

●   найбільш оригінальним аспектом Словника є той факт, що ілюстрації дають змогу користувачеві відшукати слово у випадку, коли читач має лише приблизне уявлення про його значення. Словник у порівнянні з довідниками є унікальним саме через цю його особливість. Будь які інші словники вимагають від користувача обов'язково спочатку знати значення слово.

 

"Візуальний словник. П'ять європейських мов" - надійний помічник у вивченні іно­земних мов, як на початковому рівні, так і на рівні мовознавця-професіонала.

 

INTRODUCTION

 

The "Visualоскоп" takes an inventory of the physical environment of a person who is part of today's technological age and who knows and uses a large number of specialized terms in a wide variety of fields. Designed for the general public, it responds to the needs of anyone seeking the precise, correct terms for a wide range of personal or professional reasons: finding an unknown term, checking the meaning of a word, advertising, additional teaching material, etc. The target user has guided the choice of contents for The Visual Dictionary, which aims to bring together in one volume the technical terms required to express the contemporary world, in the specialized fields that shape our daily experience.

 

STRUCTURE OF  VISUAL DICTIONARY

 

This book has three sections: the preliminary pages, including the list of themes and table of contents; the body of the text, i.e. the detailed treatment of each theme; the index.

 

Information is presented moving from the most abstract to the most concrete: theme, sub-theme, title, subtitle, illustration, terminology. The content of The Visual Dictionary is divided into 17 THEMES, from Astronomy to Sports. More complex themes are divided into SUB-THEMES. For example, the theme Earth is divided into Geography, Geology, Meteorology and Environment.

 

The TITLE has a variety of functions: to name the illustration of a unique object, of which the principal parts are identified (for example, glacier, window); to bring together under one designation illustrations that belong to the same conceptual sphere, but that represent a variety of elements, each with its own designations and terminology (e.g. configuration of the continents, household appliances). At times, the chief members of a class of objects are brought together under the same SUB-TITLE, each with its own name but without a detailed terminological analysis, {e.g. under space probe, examples of space probes).

The ILLUSTRATION shows realistically and precisely an object, a process or a phenomenon, and the most significant details from which they are constructed. It serves as a visual definition for each of the terms presented.

 

TERMINOLOGY

 

Each word in The Visual Dictionary has been carefully selected following examination of high-qualify documentation, at the required level of specialization.

 

There may be cases where different terms are used to name the same item. In such instances, the word most frequently used by the most highly regarded authors has been chosen.

 

The INDEX lists all words in the dictionary in alphabetical order.

 

METHODS OF CONSULTATION

 

One may gain access to the contents of The Visual Dictionary in a variety of ways:

 

●   From the list of THEMES on the back of the book and at the end of the preliminary pages.

 

●   With the INDEX the user can consult The Visual Dictionary from a word, so as to see what it corresponds to, or to verify accuracy by examining the illustration that depicts it.

 

●   The most original aspect of The Visual Dictionary is the fact that the illustrations enable the user to Snd a word even if he or she only has a vague idea of what it is. The dictionary is unique in this feature, as consultation of any other dictionary requires the user Srst to know the word.

Інформація для замовлення
  • Ціна: 750 

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner